Laden...
TBS Nederland

Werkconferentie Lunteren

De Lunteren werkconferenties komen voort uit het Manifest van Lunteren dat op 8 november 2013 plaatsvond in het kader van de Taskforce Behandelduur tbs, onder voorzitterschap van Bas Eenhoorn.

Deze Taskforce had tot doel het terugbrengen van de gemiddelde behandelduur van de TBS tot gemiddeld 8 jaar (in 2018). Het uitgangspunt hierbij was dat de kwaliteit van de forensische zorg onverkort hoog moest blijven, en dat ketenpartners die een rol spelen bij de door- en uitstroom van tbs-gestelden werden betrokken en gecommitteerd. De taskforce diende als katalysator om alle spelers in het forensisch werkveld te activeren en bewust te maken van hun rol in deze maatschappelijke opdracht vanuit het idee dat actieve samenwerking leidt tot de ontwikkeling van een eenduidig en concreet pakket van maatregelen en een snelle door- en uitstroom in de keten.

Over het Manifest van Lunteren

Het tbs veld heeft op 8 november 2013 te Lunteren met diverse ketenpartners afspraken gemaakt die zich (deels) richten op het versnellen van de behandeling. Deze afspraken zijn gebundeld in het Manifest van Lunteren en zien toe op de drie thema’s: verlengingszitting, behandelduur en longstay. Sindsdien zijn o.a. vijf werkconferenties georganiseerd om deze voortgang te bewaken en verdere uitwerking van actiepunten te bewerkstelligen.

Deze Lunteren conferenties worden georganiseerd door de TaskForce Lunteren die bestaat uit:

  • Wouter van den Boogaard
  • Hyacinthe van Bussel
  • Yolanda van Dun
  • Martijn Koerhuis
  • Hendrik Jan van de Lugt
  • Helma Blankman

Het EFP faciliteert de activiteiten van de Taskforce, en met name de logistieke organisatie  van de werkconferenties vanaf 2020.

Infographic resultaten werkconferenties Lunteren