Laden...
Veldnormen

Delictanalyse in de forensische zorg

Een delictanalyse is de feitelijke beschrijving van de gebeurtenissen die hebben geleid tot het gepleegde delict. Hierbij worden de gedachten, gevoelens en het gedrag van de patiënt systematisch nagevraagd en uiteengezet. Op basis van deze practice-based werkwijzen en beschikbare wetenschappelijke kennis over de doeltreffendheid van de delictanalyse is een standaard model geformuleerd voor de inzet en invulling van delictanalyse als methode binnen de forensische zorg. De opgestelde handreikingen voor de inzet en toepassing van delictanalyse bleken, na ervaringen door middel van een pilotstudy in het veld, concreet, begrijpelijk en specifiek. De handreiking is toe te passen in verschillende contexten binnen de forensische klinische zorg doordat ze zo algemeen opgeschreven is.