Laden...
Veldnormen

Protocol ambulante verdiepingsdiagnostiek

Sinds 2004 is bij de reclassering het instrument de RISc ingevoerd, om criminogene factoren van verdachten inzichtelijk te maken en in te schatten welke factoren voornamelijk een rol kunnen spelen in herhaald daderschap. Echter, wanneer er sprake is van psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek is 'verdiepingsdiagnostiek' (VD) nodig om dit oordeel en advies voldoende te onderbouwen. Vanuit de reclassering is het verzoek uitgegaan om nadere uitwerking hiervan, zodat er een normering en standaardisering van het product Verdiepingsdiagnostiek tot stand zou komen, die ook aan de eisen van diverse stakeholders moet voldoen.