Laden...
Veldnormen

Risicotaxatie FARE voor ambulante sector

De Forensische Ambulante Risico Evaluatie (FARE) is een risicotaxatie- en behandelevaluatie-instrument voor cliënten van 18 jaar en ouder die vanwege (dreigend) delictgevaar, vrijwillig of gedwongen, in forensische ambulante zorg zijn. De FARE kent twee doelen:

1. Het inschatten van een actuarieel en klinisch recidiverisico.

2. Het monitoren van veranderingen in de dynamische risicofactoren en het recidiverisico gedurende de behandeling.

De FARE is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen vier forensische poliklinieken (Het Dok, de Waag, De Tender en Kairos), de Universiteit van Amsterdam en Tilburg University.