Laden...
Implementatieondersteuning

TechwijzerFZ

De afgelopen jaren is de inzet van technologieën binnen de behandeling in de forensische zorg sterk toegenomen. Het potentieel van technologieën wordt in de praktijk echter nog niet volledig benut: het gebruik blijft achter en technologieën zijn vaak niet bekend of niet voldoende ingebed in de behandeling. In het KFZ onderzoek (call 2018-80) Technologie in de forensische GGZ is wetenschappelijk literatuur verbonden met de ervaringen uit de praktijk. Naar aanleiding van het onderzoek werd geconcludeerd dat veel behandelaren en managers open staan voor het gebruik van technologieën, maar niet bekend zijn met de mogelijkheden. 

Een van de aanbevelingen uit dit onderzoek is het ontwikkelen van een overzicht van technologieën die interessant en bruikbaar zijn voor de forensische zorg. Vanuit deze behoefte is de TechwijzerFZ ontwikkeld. Het doel van de TechwijzerFZ is een overzicht bieden van de technologische middelen die beschikbaar of interessant zijn voor het forensische zorgveld en direct bruikbaar zijn in de behandeling van cliënten. De TechwijzerFZ biedt per technologie beknopte informatie over de doelgroep, doel, inhoud en indien beschikbaar: implementatiebenodigdheden. Deze informatie zal zo veel als mogelijk ondersteund worden met beschikbare filmpjes en foto’s.

De TechwijzerFZ is bedoeld voor behandelaren, therapeuten, sociotherapeuten en begeleiders van organisaties die forensische zorg aanbieden en;

- Technologie in hun organisatie willen implementeren;

- Geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die technologie te bieden heeft; 

- Interesse hebben in alle beschikbare technologieën. 

De TechwijzerFZ is ontwikkeld door het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) in samenwerking met het Programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) en Transfore.