Laden...
Kennisdelen

Commissie Ethiek

De Commissie 'Ethiek in de Forensische Psychiatrie' bestaat sinds 2008. Deze commissie houdt zich bezig met ethische vragen in het forensische veld. De commissie bestaat uit behandelaars, ethici en juristen uit praktijk en wetenschap. Door middel van o.a. de methode van het Moreel Beraad worden ethische dilemma’s op de werkvloer duidelijk en besproken. Een Moreel Beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een gespreksleider. Tijdens een Moreel Beraad wordt, aan de hand van een concreet voorbeeld uit de dagelijkse praktijk, samen gezocht naar een antwoord op de vraag wat in die specifieke situatie goede zorg is.

Doel van de commissie is mensen uit het veld behulpzaam te zijn in ethische kwesties door onder andere expertmeetings te houden, Moreel Beraad te organiseren, werkbezoeken af te leggen, door adviezen en publicaties uit te brengen. Hiermee wil de commissie een platform zijn waar ethische vragen in de forensische zorg besproken kunnen worden. 

Het EFP faciliteert de vergaderingen van de commissie, en coördineert de activiteiten die de commissie ontplooit.