Laden...
Kennisdelen

Commissie Ethiek

De Commissie 'Ethiek in de Forensische Psychiatrie' bestaat sinds 2008. Deze commissie houdt zich bezig met ethische vragen in het forensische veld. De commissie bestaat uit behandelaars, ethici en juristen uit praktijk en wetenschap. Door middel van o.a. de methode van het Moreel Beraad worden ethische dilemma’s op de werkvloer duidelijk en besproken. Een Moreel Beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Doel van de commissie is mensen uit het veld behulpzaam te zijn in ethische kwesties door onder andere expertmeetings te houden, Moreel Beraad te organiseren, werkbezoeken af te leggen, door adviezen en publicaties uit te brengen.

Het EFP faciliteert de vergaderingen van de commissie, en coördineert de activiteiten die de commissie ontplooit.