Laden...
Kennisdelen

Ervaringsdeskundigheid FZ

Ervaringsdeskundigheid wordt steeds belangrijker gevonden als aanvulling op de behandeling van forensisch psychiatrische cliënten. Daarnaast hebben verschillende gremia in het forensische veld steeds vaker de behoefte om de visie van ervaringsdeskundigen te betrekken bij beslissingen en beleidsadviezen die voor de sector gemaakt worden. Sinds 2019 biedt het EFP een platform aan ervaringsdeskundigen in de forensische zorg om op deze behoefte in te spelen en om kennis met elkaar te delen en het vak te professionaliseren. 

Het betreft een platform waar forensische ervaringsdeskundigen elkaar kunnen vinden en professionals een beroep kunnen doen op hun expertise en ten behoeve van de professionalisering. Daarnaast biedt het EFP implementatieondersteuning door middel van advisering bij vraagstukken, ondersteuning bij procesbegeleiding en organiseren van implementatienetwerken. Samen met de ervaringsdeskundigen worden er bruikbare en handzame producten ontwikkeld om het forensische zorgveld te ondersteunen en kennis te delen.