Laden...
Kennisdelen

Forensische kwaliteitsstandaarden (zorgprogramma's)

Een zorgprogramma is een optimaal en samenhangend zorgaanbod voor forensisch psychiatrische patiënten dat dient als (be-)handelingskader voor organisaties, professionals en patiënten. Samen met professionals uit het forensische zorgveld heeft het EFP tot nu toe zes zorgprogramma’s ontwikkeld. De zorgprogramma’s geven een zorgvuldige beschrijving van de problematiek van de doelgroep en geven duidelijke richtlijnen ten aanzien van diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en resocialisatie van forensisch psychiatrische patiënten. Door nieuwe ontwikkelingen in het forensische veld blijven de zorgprogramma´s ‘werk in uitvoering’. Om de kwaliteit te borgen worden de zorgprogramma´s regelmatig geactualiseerd. Op dit moment wordt in samenwerking met AKWA-GGZ gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal zorgstandaarden, -modules en richtlijnen voor de forensische zorg, gebaseerd op de zorgprogramma’s.