Laden...
Kennisdelen

Forensische prestatie-indicatoren

De prestatie-indicatoren forensische psychiatrie is een set van een beperkt aantal indicatoren waarmee wordt beoogd de kwaliteit van de forensische zorg inzichtelijk te maken. De set (of delen daarvan) is van toepassing op alle typen van forensische zorgaanbieders. Eén van de speerpunten van de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (onderdeel van DJI) is om de zorginkoop (mede) op basis van kwaliteit te baseren. 

Vanaf 2013 vindt de doorontwikkeling van de indicatoren plaats door een werkgroep van inhoudsdeskundigen uit het forensische veld onder leiding van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Het doorontwikkelen van de bestaande set prestatie-indicatoren is een meerjarentraject. Ieder jaar verschijnt een nieuwe gids waarin de prestatie-indicatoren beschreven staan waarover zorgaanbieders hun scores aanleveren via een dataportaal. De uitgangspunten bij het doorontwikkelen van de gids zijn:

- Zo veel als mogelijk van procesindicator naar uitkomstindicator gaan.

- De indicator moet betrekking hebben op de kwaliteit van zorg die een aanbieder levert.

- De indicator moet zo veel als mogelijk vanuit bestaande registraties op te leveren zijn.

- Bij voorkeur is er een beperkte set aan indicatoren.