Laden...
Kennisdelen

Instrumentendatabank

Instrumentendatabank: Het EFP beschikt over een instrumentendatabank met een beschrijving van meer dan 200 instrumenten die gebruikt worden in de forensische psychiatrie. De instrumentendatabank bevat een inzichtelijk en actueel overzicht van een groot aantal diagnostische- en risicotaxatie-instrumenten. Per instrument wordt onder andere een korte beschrijving gegeven, aangeduid welk type instrument het is, de validiteit en betrouwbaarheid, de afnameduur, de belangrijkste literatuurbronnen vermeld en waar het instrument te verkrijgen is. Er wordt doorlopend aan de databank gewerkt om de inhoudelijke informatie aan te vullen en de bruikbaarheid van de instrumentendatabank te optimaliseren. Het EFP heeft een uitvoerende en beherende rol in dit project. De gegevens worden door het EFP in de databanken ingevoerd op basis van de al bekende informatie uit de zorgprogramma’s en nieuw verkregen informatie (via literatuuronderzoek en uit het veld). Er wordt periodiek gecontroleerd of de gegevens correct en actueel zijn.

Het EFP heeft een uitvoerende en beherende rol in dit project. De gegevens worden door het EFP in de instrumentendatabank ingevoerd op basis van de al bekende informatie uit de zorgprogramma’s en nieuw verkregen informatie (via literatuuronderzoek en uit het veld). Er wordt periodiek gecontroleerd of de gegevens correct en actueel zijn.