Laden...
Kennisdelen

Kennisdatabanken

De instrumenten- en literatuurdatabank zijn bedoeld om een digitaal toegankelijk overzicht te bieden van gehanteerde risicotaxatie- en diagnostische instrumenten en literatuur in het forensisch psychiatrische veld. Het EFP beschikt over een instrumentendatabank met een beschrijving van bijna 200 instrumenten die gebruikt worden in de forensische psychiatrie. De instrumentendatabank bevat een inzichtelijk en actueel overzicht van een groot aantal diagnostische- en risicotaxatie-instrumenten. De literatuurdatabank bevat een overzicht van literatuurreferenties die zijn verzameld vanuit de zorgprogramma’s, de instrumentendatabank en vanuit verscheidene onderzoeken die bij het EFP bekend zijn. Momenteel zijn in de databank bijna 1800 referenties van publicaties opgenomen.
Het EFP heeft een uitvoerende en beherende rol in dit project. De gegevens worden door het EFP in de databanken ingevoerd op basis van de al bekende informatie uit de zorgprogramma’s en nieuw verkregen informatie (via literatuuronderzoek en uit het veld). Er wordt periodiek gecontroleerd of de gegevens correct en actueel zijn.