Laden...
Kwaliteitsnetwerken

De Borg

De Borg-instellingen zijn als tweede sector gestart met een kwaliteitsnetwerk. De kracht van De Borg-instellingen is dat zij in het samenwerkingsverband de expertise van verschillende achtergronden verenigen (VG, GGZ, Justitie). Met de methodiek van het kwaliteitsnetwerk versterken De Borg-instellingen de onderlinge samenwerking, door van elkaar te leren en kennis uit te wisselen. Het Kwaliteitsnetwerk De Borg wordt ook gebruikt om invulling te geven aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg van VGN. Om die reden zijn enkele aanvullende elementen toegevoegd aan de methodiek, om het passend te maken voor beide doeleinden: verbeteren van de kwaliteit van zorg en verantwoorden over die kwaliteit.

Het EFP verzorgt samen met Expertisecentrum De Borg het projectmanagement. Het Expertisecentrum De Borg is het samenwerkingsorgaan van de vier SGLVG-instellingen in Nederland.