Laden...
Kwaliteitsnetwerken

FPA

De gezamenlijke fpa’s hebben in 2013 een visiedocument opgesteld om te komen tot een gedeelde doelstelling en taakinvulling, transparantie en kwaliteitsverbetering. Op verschillende deelgebieden zijn adviezen opgesteld die dienden als startpunt voor het te ontwikkelen kwaliteitsnetwerk FPA. Na het afronden van alle reviewbezoeken wordt ‘de stand van de sector’ en de gevonden best practices gedeeld via een landelijk rapport en een landelijke dag. De FPA’s willen met het kwaliteitsnetwerk komen tot een gedeelde doelstelling, taakinvulling en het gezamenlijk werken aan transparantie en kwaliteitsverbetering. Doelen van het EFP in de huidige fase zijn de verdere kwaliteitsverbetering van de kwaliteitsnetwerkcyclus, en het ondersteunen van de implementatie binnen de instellingen. Het EFP verzorgt het projectmanagement.

Gerelateerde onderwerpen