Laden...
Kwaliteitsnetwerken

FPA

De forensisch psychiatrische afdelingen willen – door het delen van kennis en ervaring – de kwaliteit van zorg verbeteren.

De gezamenlijke fpa’s hebben in 2013 een visiedocument opgesteld om te komen tot een gedeelde doelstelling en taakinvulling, transparantie en kwaliteitsverbetering. Op verschillende deelgebieden zijn adviezen opgesteld die dienden als startpunt voor het te ontwikkelen kwaliteitsnetwerk FPA. Na het afronden van alle reviewbezoeken wordt ‘de stand van de sector’ en de gevonden best practices gedeeld via een landelijk rapport en een landelijke dag. De FPA’s willen met het kwaliteitsnetwerk komen tot een gedeelde doelstelling, taakinvulling en het gezamenlijk werken aan transparantie en kwaliteitsverbetering. Doelen van het EFP in de huidige fase zijn de verdere kwaliteitsverbetering van de kwaliteitsnetwerkcyclus, en het ondersteunen van de implementatie binnen de instellingen. Het EFP verzorgt het projectmanagement.

Gerelateerde onderwerpen