Laden...
Onderzoek en de praktijk

De Lerende Praktijk

In het project De Lerende Praktijk wordt via (wetenschappelijk) onderzoek landelijk aan kwaliteitsverbetering gewerkt om zo duurzame veiligheid en verantwoorde resocialisatie van forensische patiënten naar de samenleving te kunnen garanderen. Het verminderen van (de kans op) recidive door behandeling is een bij wet geregelde taak van forensisch psychiatrische centra en klinieken.

Het overkoepelende doel is om als FPC/K’s gezamenlijk te werken aan kwaliteitsverbetering en innovatie van forensische zorg waarbij sectorbrede knelpunten en uitdagingen gezamenlijk worden aangepakt.
De subdoelen zijn:

1. het versnellen van innovatie en het versterken van kwaliteit

2. het integreren van onderzoek met praktijk

3. het gezamenlijk vaststellen en prioriteren van onderzoeksthema’s

4. het bevorderen van samenwerking

5. het ondersteunen van de inhoudelijke diversiteit van de klinieken

6. het bevorderen van openheid, transparantie en het van elkaar leren

In dit project werkt het EFP samen met alle fpc’s en fpk's. Het EFP voert het projectmanagement uit.