Laden...
Onderzoek en de praktijk

FHIC

FHIC staat voor Forensische High & Intensive Care. FHIC biedt veilige en humane zorg aan kwetsbare mensen. Op een FHIC-afdeling kunnen forensische patiënten die in crisis verkeren tijdelijk worden opgenomen. Doordat hun draaglast tijdelijk hun draagkracht ernstig overschrijdt, kunnen zij niet langer verblijven op een reguliere behandelafdeling of in hun eigen woonsetting (al dan niet beschermd of begeleid). Om verdere terugval, ontwrichting van de (behandel-) omgeving en delict recidive te voorkomen wordt de zorg tijdelijk opgeschaald en wordt de patiënt opgenomen op de FHIC. De grondgedachte achter FHIC is dat de zorg nooit intensiever of geslotener is dan nodig. Door systematische inschatting van toestandsbeeld en eventueel gevaar, en doordat intensievere zorg voortdurend binnen handbereik is, kunnen patiënten langer toe met ambulante –of minder intensieve- ondersteuning. Het EFP voert de projectcoördinatie uit en ondersteunt het Amsterdam UMC bij het uitvoeren van het onderzoek.

 

Projecten/diensten
FHIC Werkboek, gevalideerde FHIC monitor 2019 en het scoreblad voor de FHIC monitor 2019 zijn hier te vinden.