Laden...
Onderzoek en de praktijk

KFZ-jeugd

Binnen dit programma werkt het gehele forensische jeugdzorgveld gezamenlijk aan het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van interventies en behandelingen door onderzoek en kennisdeling. Zo werken ze samen aan betere zorg voor jongeren die in aanraking (dreigen te) komen met politie en justitie, en aan een veiliger samenleving. Een groep enthousiaste professionals, bestuurders en onderzoekers vormt de programmacommissie van KFZ-J en zij hebben de handen ineengeslagen om  onderzoek en ontwikkeling in de forensische jeugdzorg te stimuleren.

Het EFP neemt het projectmanagement op zich en draagt zorg voor de ondersteuning van de stuurgroep, de programmacommissie en voor de begeleiding van de afzonderlijke KFZ-J-projecten. Het EFP verzorgt de procesbegeleiding van calltekst tot eindresultaat, maar is niet betrokken bij de inhoudelijke beslissingen zoals bijvoorbeeld het toekennen van de onderzoeksopdrachten. Verder beheert het EFP de subsidie voor het Programma KFZ-J (kassiersfunctie).