Laden...
Onderzoek en de praktijk

KFZ-Jeugd

Het programma KFZ-Jeugd subsidieert projecten waarin organisaties binnen de forensisch jeugdzorg samenwerken aan het verhogen van kwaliteit en effectiviteit van interventies en behandelingen met als doel: betere zorg voor jongeren die in aanraking (dreigen te) komen met politie en justitie en een veiliger samenleving voor iedereen. Dit gebeurt door het doen van onderzoek en kennisdeling. De organisatie van het programma KFZ-J bestaat uit een stuurgroep en een programmacommissie. Beiden hebben een brede en gevarieerde samenstelling en vertegenwoordigen alle benodigde kennis en expertise over het forensische jeugdzorgveld. Het EFP voert het projectmanagement uit. Het EFP heeft een faciliterende rol en heeft geen stem in de inhoudelijke beslissingen van de stuurgroep of Programmacommissie. Dat betekent dat het EFP geen invloed heeft op het al dan niet toekennen van een call aan callontwikkelaars, het toekennen van verzoeken om aanvullend budget of looptijd, of het verlenen van décharge aan afgeronde producten.