Laden...
Onderzoek en de praktijk

Privacy werkgroep

De rol van de privacy werkgroep is het inventariseren, analyseren en agenderen van casusoverstijgende thema’s in het forensische onderzoeksveld en indien mogelijk vrijblijvende adviezen aan het veld hierover geven (informeren). Het doel van de privacy werkgroep is om gezamenlijk meer duidelijkheid te creëren over de toepassing van privacyregels bij onderzoek in de forensische psychiatrie om de impasse en angst die is ontstaan wat weg te nemen.

Het EFP verzorgt het projectmanagement voor deze werkgroep. De multidisciplinaire werkgroep bestaat uit onderzoekers, een privacyjurist, een ethicus en een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) werkzaam bij diverse organisaties in het forensische zorgveld.