Laden...
Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Programma KFZ

Binnen het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) werkt het hele forensische zorgveld door onderzoek samen aan het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van de behandelingen, met als doel: betere zorg en een veiligere samenleving. Bestaande kennis en kunde worden samengebracht en breed gedeeld met het hele veld. Resultaten zijn voor iedereen beschikbaar.

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) voert het projectmanagement uit. Het EFP heeft een faciliterende rol en heeft geen stem in de inhoudelijke beslissingen van de stuurgroep of Programmacommissie. Dat betekent dat het EFP geen invloed heeft op het al dan niet toekennen van een call aan callontwikkelaars, het toekennen van verzoeken om aanvullend budget of looptijd, of het verlenen van décharge aan afgeronde producten.

De onderzoeken en onderzoeksresultaten zijn op te vragen via www.kfz.nl/projecten