Laden...
Vakmanschap

Forensische Leerlijn

De forensische leerlijn bestaat in de basis uit een samenhangend geheel van gratis e-learning modules. De leerlijn is ontwikkeld voor professionals in het gehele werkveld, van klinische-, ambulante- tot begeleidingsinstellingen. Er zijn al behoorlijk wat e-learning modules ontwikkeld die kosteloos doorlopen kunnen worden door professionals in de forensische zorg. De thema’s die binnen de Forensische Leerlijn worden onderscheiden zijn: Forensisch werk- en leefklimaat, Psychopathologie en delictrisico, Risicotaxatie en -management, Ketensamenwerking en Wet- en regelgeving.

Het EFP voert het projectmanagement van de forensische leerlijn uit en draagt zorgt voor de verbinding met KFZ-producten en -kennis. In samenwerking met GGZ Ecademy, ontwikkelaars van e-learning en experts uit het werkveld wordt de ontwikkeling van e-learning vormgegeven.

e-learning modules