Laden...
Vakmanschap

Programma Forensisch Vakmanschap

Het Programma Forensisch Vakmanschap helpt professionals in de forensische zorg bij het ontwikkelen van actuele kennis en kunde in de uitoefening van hun werk. Dat doen ze door het forensische specialisme te beschrijven en uit te werken, samen met het forensische veld. Ze stellen vragen als:
- Wat zijn de kenmerken van het werken in de forensische zorg?
- Welke kennis en vaardigheden zijn belangrijk voor het werken in deze sector?
- Hoe zetten we dat om in leerdoelen en competenties?

De uitkomsten hiervan zijn de ingrediënten van een inhoudelijk ontwikkelprogramma voor de (individuele) zorgprofessionals, organisaties en instellingen. Het Programma Forensisch Vakmanschap richt zich zowel op het vergroten en versterken van de kennis en vaardigheden in de sector, als op het specialiseren in de forensische zorg.

Het Programma Forensisch Vakmanschap werkt in opdracht van de Taskforce Forensische Zorg. Het EFP is vertegenwoordigd in het projectteam. Daarnaast heeft het EFP de opdracht gekregen om de eerste stap van het project uit te voeren. Namelijk het vaststellen van het vereiste niveau van forensisch vakmanschap (wat is forensisch vakmanschap, formuleren van (leer)doelen).