Laden...
Ambulante zorg

De Forensische Zorgspecialisten (De Waag)

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. Ze bieden gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis. De redenen waarom mensen naar de Waag komen, zijn heel verschillend. De Waag kent drie delictgerichte zorglijnen: huiselijk geweld, agressie en vermogen (in bezit van TOPGGz-keurmerk), seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG). Er is ook nog een vierde zorglijn, die zich richt op jeugdige cliënten van 12 tot en met 23 jaar. Binnen elke zorglijn onderscheiden ze zorgprogramma’s die zich richten op bepaalde delicten en doelgroepen. Deze zorgprogramma´s zijn opgebouwd uit modules (deelbehandelingen). Welk zorgprogramma een cliënt ook volgt, een behandeling bij de Waag is altijd maatwerk.