Laden...
Ambulante zorg

DOOR ambulant (onderdeel van Tragel)

Forensisch ambulante begeleiding:

DOOR biedt forensisch ambulante begeleiding bij zelfstandig wonen voor cliënten met of zonder een LVB gecombineerd met psychische- en/of verslavingsproblematiek.

- Outreachende begeleiding op de leefgebieden;

- Begeleiding op beschermde- en risicofactoren om de kans op recidive te verkleinen;

- Ondersteuning bij het ontwikkelen van competenties t.b.v. zelfredzaamheid

- Psychosociale ondersteuning

Door middel van het aanleren of versterken van vaardigheden wordt de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot. Ook wordt het netwerk van de cliënt indien mogelijk betrokken en versterkt. DOOR heeft als doel de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten, zodat deze in staat is zo zelfstandig als mogelijk te wonen.