Laden...
Ambulante zorg

Fivoor (Kijvelanden, Palier, Aventurijn, Parnassia Groep, Altrecht)

Fivoor is gespecialiseerd in psychiatrische zorg voor enerzijds patiënten met een forensische indicatie en anderzijds patiënten die een heel specifieke behandeling nodig hebben vanwege een hoog intensieve zorgbehoefte. Samen met de patiënt onderzoeken ze hoe het komt dat de patiënt door zijn gedrag in de problemen raakt of is geraakt en samen bepalen ze het plan om dat in de toekomst te voorkomen. Fivoor wil mensen met een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, behandelen en begeleiden, met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terug te dringen.

De forensische zorg van Fivoor biedt behandeling aan mensen die voor anderen om hen heen, voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen en ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag vertonen. Fivoor is lid van het EFP.

Fivoor biedt verschillende opleidingen en stages: https://werkenbijfivoor.nl/opleiden-stages/opleiden-stages/

Na aanleiding van de ontvluchting van twee tbs patiënten is er een intern onderzoek geweest en een onderzoek door het Bureau Veiligheid en Integriteit (BV&I) van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV): https://www.fivoor.nl/publicaties/jaar-na-ontsnapping-tbsers-kijvelanden/