Laden...
Ambulante zorg

GGZ Delfland

De visie van GGZ Delfland is persoonlijke zorg dichtbij. Ze helpen hun cliënten regie over hun leven te hervinden. Iedereen heeft andere (zorg)behoeften en wensen. Samen met de cliënt kijken ze naar welke behandeling het best bij hun wensen past en hoe dit praktisch kan worden ingericht. De organisatie bestaat uit zorgclusters, die regionaal en rond zorgvragen georganiseerd zijn. Daarnaast stellen ze voor zichzelf kwaliteitsnormen, meten ze resultaten en waardering voor hun zorg en wisselen ze kennis uit met diverse kenniscentra.

GGZ Delfland helpt ook mensen die mede door hun psychische stoornis een strafbaar feit hebben gepleegd. Met hun behandeling en individuele begeleiding wordt er toegewerkt naar terugkeer in de maatschappij. GGZ Delfland is lid van het EFP.

Onderzoek EMDR-behandeling bij patiënten met persoonlijkheidsstoornis: https://www.ggz-delfland.nl/onderzoek/onderzoeken/veelbelovende-resultaten-onderzoek-emdr-behandeling-bij-patienten-met-persoonlijkheidsstoornis/

Onderzoek Effectiviteit behandeling patiënten met PTSS verder verbeteren: https://www.ggz-delfland.nl/onderzoek/onderzoeken/effectiviteit-behandeling-patienten-met-ptss-verder-verbeteren/