Laden...
Ambulante zorg

P&J Professionals Psychosociale Hulpverlening

P&J Professionals Psychosociale Hulpverlening hebben werkervaring met (jong) volwassenen met ernstig complexe gedrags- en psychiatrische stoornissen (vaak) in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking bij wie er vaak sprake is van (ernstig) middelenmisbruik en door disfunctioneren op meerdere levensgebieden niet in staat zijn zich maatschappelijk te handhaven met crisissen en/of delictgedrag als gevolg. PJ Professionals wil bijdragen aan het persoonlijk, sociaal en maatschappelijk krachtiger functioneren van cliënten.

De doelgroep bestaat uit cliënten met enkelvoudige problematiek alsmede de meest complexe, zorgmijdende cliëntengroep met ernstige psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met licht verstandelijke beperking (LVB), verslaving en forse problemen op verschillende leefgebieden. Kenmerkend voor de doelgroep van mensen met deze complexe problematiek is dat naast gedrags- en/of psychiatrische problematiek vaak sprake is van overlastgevend en/of risicovol (crimineel) gedrag.