Laden...
Ambulante zorg

Probe Consultancy

Probe is er voor iedereen, die (weer) regie over haar of zijn leven wil krijgen. Een multi-disciplinair team en partners helpen bij het krijgen van een betrouwbaar beeld van alle aspecten die de zelfredzaamheid van de cliënten in de weg staan. Daarna werken ze vanuit een vertrouwensrelatie en stabiele leef- en woonomstandigheden aan een hoopvol perspectief op de toekomst. Probe werkt vanuit een methodiek die er op gericht is dat cliënten hun eigen kracht en competenties inzetten om zelf de regie over hun leven te krijgen.

De Forensische zorg van Probe is gericht op het ondersteunen van cliënten waarbij een strafmaatregel is opgelegd door de rechter. De forensische ambulante begeleiding met en zonder verblijf richt zich op het ondersteunen en begeleiden van deze cliënten op alle levensgebieden. Ze hebben ruime en specialistische ervaring met ambulante begeleiding. De begeleiding richt zich op de zelfredzaamheid van de cliënt zelf en om vertrouwen in zichzelf en de maatschappij terug te krijgen.