Laden...
Ambulante zorg

Stichting Emergis

Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden ze circa 13.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Hun ambitie om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen last krijgen van geestelijke gezondheidsproblemen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen.

De forensische zorg van Emergis omvat forensische psychiatrie en verslavingsreclassering. Het richt zich op mensen die onder invloed van een psychiatrische stoornis een strafbaar feit hebben gepleegd. Emergis forensische zorg is een polikliniek voor ambulante forensische psychiatrie. Ze werken vanuit Middelburg in diverse steden binnen de provincie. Emergis is lid van het EFP.