Laden...
Ambulante zorg

Stichting Surant

Surant richt zich op re-integratie en resocialisatie van (ex-) gedetineerden. Hierbij hebben ze verschillende hoofddoelstellingen die ervoor moeten zorgen dat we als samenleving vooruit gaan. De hoofddoelstellingen zijn preventie van criminaliteit, ondersteuning en zorg tijdens en na detentie en begeleiding bij terugkeer in de samenleving. 

Surant biedt gratis hulp aan (ex-) gedetineerden en houdt zich bezig met re-integratie en resocialisatie.

SOOS in de Oostvaarderskliniek: https://surant.nl/soos/