Laden...
Ambulante zorg

Stichting Terwille

Terwille Verslavingszorg biedt hulp en ondersteuning aan mensen die vastzitten aan verslaving en prostitutie. De nadruk in de behandeling en begeleiding ligt op zelfregie, ze kijken samen met mensen naar wat zij nodig hebben om tot herstel te komen. Naast diverse vormen van verslavingszorg zijn ze actief in het geven van preventie op scholen, kerken en bij bedrijven. Ook bieden ze een uitgebreid behandelaanbod voor mensen die te maken hebben met verslaving en in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. Een van de specialiteiten van Terwille is hun outreachende hulpverlening, de professionals gaan gericht de straat op om mensen op een laagdrempelige manier hulp aan te bieden.

Terwille biedt een compleet zorgarrangement voor mensen die te maken hebben met verslaving en/of psychiatrische problematiek en die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. Binnen en buiten de penitentiaire inrichtingen (PI) bieden ze diverse programma’s en begeleiding. Ook hebben ze voorzieningen voor beschermd wonen, zoals de Spetse Hoeve en groepswonen.Terwille is lid van het EFP.

Terwille biedt verschillende trainingen en workshops op maat op scholen voor jongeren als docenten, ouders en andere opvoeders in onderwerkpen zoals middelengebruik, weerbaarheid en mediagebruik: https://www.terwille.nl/wat-wij-doen/voor-scholen/trainingen-en-workshops/