Laden...
Ambulante zorg

Forensische Verslavingszorg Novadic-Kentron

Novadic-Kentron (NK) is een Brabantse instelling voor verslavingszorg met als missie bijdragen aan een gezond, sociaal en veilig Noord-Brabant. NK is onderdeel van het ‘Zorg van de Zaak’-netwerk.
Binnen de Forensische Verslavingszorg (FVZ) van NK behandelen en begeleiden we mensen die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit en kampen met verslavingsproblematiek. Dit doen we veelal in opdracht van en in nauwe samenwerken met onze collega’s van de verslavingsreclassering of een van de andere twee reclasseringsorganisaties.

Binnen FVZ worden jaarlijks zo’n 700 cliënten behandeld en begeleid. Op iedere NK-locatie in Brabant is FVZ actief, met poliklinische en FACT teams in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en omstreken. Indien nodig, of wanneer klinische behandeling als bijzondere voorwaarde is opgenomen in een vonnis, schalen we op naar de kliniek. De Forensische Verslavingsafdeling (FVA, beveiligingsniveau 1 en 2 laag) is gevestigd in Vught en biedt detox, diagnostiek, behandeling en resocialisatie. De FVA is expert op het gebied van GHB detox.
Aanpak GHB-problematiek binnen en buiten de regio: https://www.novadic-kentron.nl/wp-content/uploads/2019/10/2019-Dijkstra-ea-Aanpak-GHB-problematiek-binnen-en-buiten-de-regio-de-Etten-Leurse-aanpak.pdf
Daarnaast biedt FVZ ook behandeling binnen de muren van P.I. Vught binnen verschillende samenwerkingsverbanden.

Specifiek voor het terugdringen van de kans op recidive werken we met risicotaxatie-instrumenten, een delict(keten)analyse en doelen die vertaald worden naar het behandelplan.
We behandelen en begeleiden vanuit een bio-psycho-sociaal model waarbij we met de cliënt nadenken over de samenhang van diens problemen en wat voor diegene de beste aanpak is. We doen dit vanuit de Community Reinforcement Approach (CRA), een persoonlijke en praktische aanpak, waarin ‘doen’ en het verbeteren van de leefstijl centraal staan. Door middel van het ontwikkelen / aanleren van nieuwe vaardigheden en ondernemen van plezierige activiteiten wordt een gezonder en plezieriger leven nagestreefd, waarbij afhankelijk van de behandeldoeleinden, verschillende helpende procedures beschikbaar zijn, zoals een functieanalyse, communicatievaardigheden, probleemoplossende vaardigheden, etc. Behandeling en begeleiding vindt waar kan plaats binnen of nabij de eigen leefomgeving en met behulp van naasten van cliënt.

Veiligheid speelt een belangrijke rol. We creëren een veilige sfeer waarbinnen diagnostiek, behandeling en begeleiding plaats kunnen vinden. Het motto is ‘veilig met grenzen’. Zowel relationele veiligheid binnen een behandelrelatie en de teams, als fysieke veiligheid zijn belangrijk voor cliënten, naasten en medewerkers. Vanuit FVZ willen we een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van cliënten. Tevens staan we voor fijn en goed behandelen en begeleiden door gedreven medewerkers, met en zonder ervaringsdeskundigheid, voor meer kwaliteit van leven met positieve gevolgen voor de omgeving van een cliënt en de maatschappij.

Novadic-Kentron is lid van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) en Verslavingskunde Nederland (VKN).