Laden...
BW/MO

Altijd Iemand In De Buurt

Altijd Iemand In De Buurt is er voor iedereen die extra begeleiding of hulp nodig heeft bij het deelnemen aan de samenleving. Ze bieden naast zorg vanuit de WMO, WLZ en bemoeizorg ook forensische zorg en ze zijn er om mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische achtergrond te ondersteunen. Ze bieden in diverse gemeenten begeleid wonen aan in eigen locaties. Altijd Iemand In De Buurt benadert hun cliënten vanuit een dynamische mensvisie en werken altijd samen met het systeem rondom de cliënt. Daarom onderhouden zij nauw contact met de familie en sociale netwerk van de cliënt, maar ook met organisaties als het veiligheidshuis, de politie, de reclassering, GGZ-instellingen en gemeentes.

Met forensische zorg en 'nazorg ex-gedetineerden' ondersteunen zij cliënten bij hun terugkeer in de maatschappij. Altijd Iemand In De Buurt werkt als één van de ketenpartners binnen het Veiligheidshuis met de Persoonsgerichte aanpak (PGA). Met repressieve en preventieve interventies helpen ze om hardnekkige patronen van overlast te doorbreken.