Laden...
BW/MO

ARBE Dienstverlening B.V.

ARBE Dienstverlening biedt mensen die in het dagelijks leven hinder van psychiatrische klachten en verstandelijke beperkingen ondervinden laagdrempelige zorg gericht op haalbaar herstel en participatie in de samenleving. De zorg is gericht op haalbaar herstel, het leren omgaan met een beperking en participatie in de samenleving. Daar waar elke zorgvraag anders is, bieden ze vraaggerichte oplossingen en een persoonlijke benadering. De ambulante begeleiding is mogelijk is alle levensfasen en op meerdere levensgebieden.

ARBE is ook werkzaam binnen de forensische zorg en begeleidt o.a. mensen met een justitiële achtergrond. De forensische ambulante begeleiding biedt ondersteuning op verschillende levensgebieden zoals financiën, leefomgeving, administratie, werk, dagindeling, communicatie en relaties, welzijn en de persoonlijke situatie. Vaak is er sprake van multi-problematiek. Ons forensisch team is een team met veel ervaring binnen de forensische zorg. Wij staan voor daadkracht, professionaliteit, klantgerichtheid, korte lijnen, duidelijkheid en een persoonlijke benadering. Onze begeleiding is deels educatief, inzicht gevend en ondersteunend. Anderzijds is de begeleiding praktisch gericht en wordt samen met de cliënt gekeken hoe het leven op orde kan worden gebracht. Hierin zijn we stimulerend en activerend. Daarnaast hebben wij ook aandacht voor de psychische/psychiatrische problemen van de cliënt en wordt waar nodig samengewerkt met andere instanties. Hierdoor kunnen mogelijk nieuwe delicten worden voorkomen en wordt de kans op recidive verkleind. Naast de ambulante begeleiding heeft ARBE ook de mogelijkheid om cliënten te plaatsen binnen de dagbesteding ‘de Werkplaats’.