Laden...
BW/MO

Aventura B.V.

Zorggroep Aventura ontstond in 2014 vanuit Stichting Aventura (2011). Ze heeft als doel om mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking een haalbaar perspectief in het leven te bieden. Ze streven ernaar om de zelfredzaamheid van hun cliënten te behouden en te bevorderen. Ze stemmen hun hulpverlening af op de persoonlijke mogelijkheden en behoeften van elke individuele cliënt.

Aventura biedt forensische begeleiding en wonen. Hierbij bieden ze rust, structuur en perspectief met als doel dat de cliënt niet (opnieuw) in aanraking komt met politie of justitie.


Werktraining dagbesteding: https://zorggroepaventura.nl/zorgaanbod/werktraining/