Laden...
BW/MO

Centrum Stepping Stone

Centrum Stepping Stone is een laagdrempelige zorgaanbieder in Amsterdam Zuidoost. Ze bieden iedereen, die bij hen aanklopt zowel materiële als immateriële hulp en ondersteunen mensen, die enigerwijs in het leven vastgelopen zijn, naar een volwaardige terugkeer in het maatschappelijke leven. Centrum Stepping Stone benadert zijn cliënten systeemgericht. Ze richten zich niet alleen op mensen die hulp nodig hebben, maar ook op hun naasten.

Centrum Stepping Stone is per januari 2020 een forensische instelling met landelijke dekking. Ze bieden Ambulante begeleiding, groepsbegeleiding en kortverblijf, en Behandeling en Diagnose (DBBC).

Centrum Stepping Stone is lid van het EFP.