Laden...
BW/MO

Coöperatie Dichtbij U.A.

Coöperatie Dichtbij is een zorgaanbieder en coöperatie. Ruim 200 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en 80 zorgorganisaties zijn bij hen aangesloten. Met elkaar bieden zij zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Samen hebben ze één missie: iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Binnen de coöperatie staat samenwerking centraal. Er wordt intensief samengewerkt om zorg en begeleiding te leveren van hoge kwaliteit, van elkaar te leren en de zorg innovatiever en effectiever te maken.

Coöperatie Dichtbij biedt forensische nazorg. Dit is ambulante begeleiding aan volwassenen met een forensisch verleden. Het doel van forensische nazorg is een succesvolle en veilige terugkeer van de cliënt in de maatschappij, en het voorkomen van recidive.