Laden...
BW/MO

Creating Balance

Creating Balance ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Ze richten zich zowel op jongeren als op volwassenen die uitdagingen ervaren op leefgebieden als huisvesting, sociaal-/persoonlijk functioneren, financiën, dagbesteding, criminaliteit, overlast, verslavingsproblematiek, of een combinatie hiervan. Creating Balance is actief in Zwolle, Kampen, Wijhe, Olst, Deventer, Zwartewaterland en Apeldoorn. Ze biedten dienstverlening in de vorm van individuele trajectbegeleiding. Binnen elk traject werken ze vanuit een probleemoplossende benadering waarin de kwaliteiten en behoeften van de cliënt centraal staan. Vanuit deze mogelijkheden wordt gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden, met als doel zelfredzaamheid te vergroten.