Laden...
BW/MO

Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau

Het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau (CMZorg) is een kleinschalige zorgorganisatie, werkzaam in de noordelijke provincies van Nederland. CMZorg biedt maatschappelijke ondersteuning, ambulante begeleiding aan volwassenen en jeugdigen/jongeren die zijn opgegroeid in een niet-Westerse cultuur, bijvoorbeeld immigranten en statushouders. Ze bieden hulp bij pedagogische vraagstukken en/of gedragsproblemen of bij problemen van psychosociale of psychiatrische aard of bij een verstandelijke beperking. CMZorg biedt zorg op grond van de Wmo, de Jeugdwet en de zorgverzekeringwet. Daarnaast bieden ze begeleiding en ondersteuning binnen onderwijsinstellingen. CMZorg werkt vanuit de ideologie dat ieder mens een volwaardige en respectvolle plaats in de maatschappij verdient. Sommigen hebben daarbij ondersteuning nodig.


Samen met Zorggroep Stad & Ommeland biedt CMZorg forensische zorg, samen Cultureel Forensische Zorg (CFZorg) genoemd. CFZorg biedt forensische begeleiding aan cliënten (zowel jeugd als volwassen) met een migratieachtergrond welke overlastgevend, risico en/of delictgedrag vertonen. Waarbij met name aandacht wordt besteed aan de onderliggende problemen, gerelateerd aan culturele achtergrond en integratie in de samenleving.