Laden...
BW/MO

Factor 5 B.V.

Factor 5 is een professionele en innovatieve zorgverlener gevestigd in de stad Groningen met de drie Noordelijke provincies als werkgebied. Zij zijn met name gespecialiseerd in het bieden van begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen met gedragsproblematiek/ontwikkelingsproblematiek of persoonlijkheidsproblematiek. Ze onderscheiden de ontwikkelingen binnen 5 verschillende leefgebieden en worden voornamelijk ingezet indien begeleiding vanuit een voorliggende voorziening onvoldoende toereikend is. Ze worden betrokken door verwijzende instanties en werken uitsluitend binnen geïndiceerde kaders waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid centraal staat. Het zorg aanbod bestaat uit 24-uurs begeleiding verdeeld over verschillende woonlocaties, thuisbegeleiding in de vorm van individuele begeleiding of individuele behandeling en dagbesteding. Door dit aanbod kan intern een volledig traject aangeboden worden.

Factor 5 kan ambulante begeleiding bieden vanuit de Forensische Zorg, WLZ, Jeugdwet en WMO.