Laden...
BW/MO

Helderzorg B.V.

Bij Helderzorg bieden ze ambulante hulpverlening die voor iedereen toegankelijk is. Helderzorg richt zich op herstel en ontwikkeling van personen in een (tijdelijke) afhankelijkheidssituatie. Helderzorg is er voor iedereen die in zijn of haar dagelijkse (gezamenlijk) functioneren ondersteuning nodig heeft en maakt daarbij geen onderscheid tussen jong of oud. Vanuit de eigen zorgvraag van de cliënt en/of het netwerk is het doel om de cliënt zo zelfstandig als mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij en daarbij erkenning, herkenning, acceptatie en vertrouwen te bieden.

Helderzorg biedt forensische ambulante begeleiding. Het doel is om middels begeleiding op maat een bijdrage te leveren aan het vergroten van kansen op een gelijkwaardige plek in de samenleving. Om dit te bereiken zetten ze in op het welbevinden van de cliënt en zijn / haar omgeving, en de verschillende levensgebieden. Samen met de cliënt maakt Helderzorg afspraken om recidive te voorkomen.