Laden...
BW/MO

Iriszorg

Iriszorg is er voor jong en oud. Vanuit integrale verslavingsbehandeling en maatschappelijke begeleiding, verslavingsreclassering of preventie ondersteunen zij cliënten naar herstel. Ook hebben ze aandacht voor naasten. Ze bieden trajecten in opvang, wonen, werk, activiteiten & leren en IPS. Ze werken hierbij met evidence based methodieken, waaronder CRA en Krachtwerk. En ze zetten ervaringskennis in, zodat cliënten (h)erkenning vinden in wat ze doormaken.

IrisZorg biedt behandeling en begeleiding aan justitiabelen met complexe meervoudige problemen op het gebied van verslaving, psychiatrie en forensische zorg.