Laden...
BW/MO

Kessler Stichting

De Kessler Stichting vangt mensen op die opvang en/of zorg en begeleiding nodig hebben. Ze ondersteunen hen methodisch op de weg (terug) naar een zinvol bestaan en begeleiden ook in de thuissituatie. Samen met de cliënt zoeken naar de meest geschikte oplossing voor zijn/haar situatie, is dan ook het uitgangspunt voor hun methodische begeleiding, competentiegericht begeleiden. De begeleiding is erop gericht samen met de cliënt al aanwezige competenties te versterken en te gebruiken en díe vaardigheden aan te leren waaraan de cliënt behoefte heeft, dit alles aansluitend op de taken waar de cliënt in het dagelijks leven voor komt te staan.

Kessler biedt forensische begeleiding en zijn hiervoor gecontracteerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Cliënten kunnen bij hen worden geplaatst voor kort verblijf in de opvang Beschermd Wonen, maar ze kunnen ook forensische zorg thuis leveren. Dit doen ze vanuit hun teams van Bereik in de Wijk. Bereik in de Wijk is een onderdeel van de Kessler Stichting en helpt mensen om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Competentiegericht begeleiden: https://www.kesslerstichting.nl/cgb