Laden...
BW/MO

Kracht in Zorg WLZ B.V.

Kracht in Zorg heeft een compleet zorgaanbod in huis. Ze bieden begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen middels ofwel individuele begeleiding, beschermd wonen en/of dagbesteding. De doelgroep waar ze zich op richten, zijn veelal mensen of gezinnen, die langdurig kampen met een combinatie van problemen op verschillende gebieden, zoals problemen met financiën, huisvesting, verslaving en sociaal netwerk. Kracht in Zorg We wil vooral menselijk zijn, kijken naar het verlangen van de ander, gegrond van afspraken af durven te wijken, blijven leren en werken vanuit onderling vertrouwen.


Kracht in Zorg biedt forensische individuele begeleiding voor 18+. De forensische ambulante begeleiding richt zich op het ondersteunen en begeleiden van een cliënt op alle leefgebieden. De doelstelling is gericht op het verminderen van de kans dat de cliënt opnieuw een delict pleegt en overlast zorgt in de maatschappij. Ze zijn er ook voor cliënten met een forensische zorgtitel voor wie zelfstandig wonen nu nog een brug te ver is. Ze bieden de cliënt een appartement of studio aan, alwaar gewerkt kan worden aan de veranderwensen van de cliënt en recidive-verlagende factoren.