Laden...
BW/MO

Lister

Lister begeleidt al ruim 30 jaar mensen met een psychiatrische aandoeningen en/of een verslaving middenin de samenleving. Ze begeleiden mensen in hun eigen huis én in woningen van Lister. Gespecialiseerde medewerkers geven de begeleiding samen met de cliënt en zijn/haar netwerk vorm. Hoe intensief deze begeleiding is, is afhankelijk van wat nodig is. In hun aanpak gebruiken ze de kennis en kracht van opgeleide ervaringsdeskundigen. Sinds 2008 zijn ze met herstelondersteunende begeleiding gestart.

Lister begeleidt mensen bij de eerste stap in de maatschappij na een forensische behandelopname. Kenmerkend is dat deze cliënten in het verleden overlast gevend gedrag hebben vertoond naar hun omgeving. Door middel van structuur, voorspelbaarheid en de voortdurende nabijheid kijkt de begeleiding continue naar de kwaliteiten van cliënten, maar ook naar eventuele signalen van instabiliteit. In samenwerking met behandelaren wordt daar,  als het nodig is, snel op ingespeeld om het herstelproces van de cliënt zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Boek ‘Samen werken aan herstel’: https://www.lister.nl/wp-content/uploads/2017/04/RJY0FVP.pdf

Lister film: ‘Samen werken aan herstel’: https://www.youtube.com/watch?v=_mLqsLtOq0U