Laden...
BW/MO

Mentraal

Mentraal is een gespecialiseerd zorgaanbieder in het bieden van integrale zorg, ondersteuning en behandeling aan kinderen, gezinnen en volwassenen die om welke reden dan ook tijdelijk niet in staat zijn om hun leven op eigen kracht vorm te geven. Mentraal is een organisatie die hulpverlening biedt aan mensen die met allerlei hulpvragen zitten. Denk hierbij aan hulp bij het (leren) omgaan met emoties en gevoelens van onzekerheid, het aanbrengen van structuur en regelmaat in het dagelijkse leven en hulp op andere gebieden, zoals: werk, opvoeding, relaties, inkomen en wonen.

Mentraal biedt begeleiding en behandeling voor zowel jeugdigen als volwassenen die met justitie in aanraking (dreigen te) komen. Vaak is er bij deze doelgroep sprake van een combinatie aan hulpvragen met forensische problematiek. Dit aanbod heeft als doel om preventief, terugval en recidive te voorkomen, perspectief te bieden en gedragsverandering te realiseren.