Laden...
BW/MO

Middin (vh Steinmetz de Compaan)

Middin ondersteunt mensen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Ze gaan uit van de eigen kracht van mensen. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om hun leven vorm te geven. Middin is een grote organisatie en biedt met circa 3.600 medewerkers ondersteuning en zorg in Zuid-Holland aan zo’n 5.900 mensen.  Ongeacht beperking en achtergrond biedt Middin ondersteuning aan sociaal kwetsbare mensen in de maatschappij. Onder deze groep vallen mensen die kwetsbaar zijn vanuit veel verschillende aandoeningen of omstandigheden: niet aangeboren hersenletsel (NAH), verstandelijke of lichamelijke beperking, beperkingen als gevolg van ouderdom of bijkomende psychiatrie. Door de verschillende problematieken biedt Middin op veel levensdomeinen ondersteuning. Zowel wonen, werken, dagbesteding als vrije tijd worden ondersteund en er is zicht op en ondersteuning bij psychosociale, psychische en medische problematiek.

Ook mensen die naast een van de genoemde problematieken een forensisch kader hebben krijgen ondersteuning vanuit Middin. Ondanks hun veroordeling blijven het immers kwetsbare mensen; door hun (niet onderkende) beperking en levensverhaal. Deze cliënten hebben, naast een licht verstandelijke beperking (LVB), vaak veel bijkomende problemen, zoals gedrags-, verslavings- en psychische problemen. Hierdoor ontstaat er een intensieve zorg- en/of ondersteuningsvraag. Binnen Middin vallen deze mensen, vanuit het forensische kader, onder de LVB+ doelgroep.