Laden...
BW/MO

Multi Plus Zorg B.V.

Multi Plus Zorg & Dienstverlening biedt zorg aan kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en hun omgeving waarbinnen zij functioneren. Multi Plus Zorg biedt niet alleen intensieve begeleiding door middel van verblijfsplaatsen en begeleiding, maar ze hebben ook leer-/werkplekken gecreëerd in de vorm van werkplaatsen. Dit biedt de jongeren een gestructureerde dagbesteding en door de begeleiding bij onderwijs te combineren met de praktijk kunnen de jongeren en jongvolwassenen met ondersteuning van hun medewerkers een diploma behalen en een betaalde baan vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Multi Plus Zorg biedt integrale hulpverlening binnen de omgeving waar de jongere functioneert. Daarnaast is er speciale aandacht voor verschillende culturele achtergronden.

Multi Plus Zorg biedt integrale hulpverlening vanuit hun expertisecentrum risicojongeren, jeugdgroepen & criminaliteit. Met hun aanbod willen ze inspelen op verschillende hulpvragen van collega instellingen, justitiële organisaties, gezinnen en jongeren zelf die vastlopen in hun ontwikkeling en daarmee ook een publieke functie vervullen door middel van preventie, vroegsignalering en de juiste aanpak.

Projecten: https://multipluszorg.nl/projectenensamenwerking