Laden...
BW/MO

Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting

Neos is een regionale organisatie voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, begeleid en beschermd wonen en voor herstelgerichte ondersteuning. Neos werkt samen met diverse partners zoals wijkteams, instanties en onderwijsinstellingen. Als netwerkorganisatie gaan zij de verbindingen aan met uiteenlopende zorgaanbieders, gemeenten, welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Hun werk wordt mogelijk gemaakt door de inzet van publieke middelen, giften en donaties. Ze verantwoorden en publiceren hun prestaties en resultaten bij hun opdrachtgevers en het algemeen publiek. Het doel is om kwetsbare burgers in de samenleving een nieuw perspectief te bieden.

Neos begeleidt ook mensen met een justitiële titel bij hun herstel en (re-)integratie in de maatschappij. Ze bieden dagbesteding, ambulante begeleiding en beschermd wonen. Via een trajectplan op maat wordt toegewerkt naar een stabiele financiële situatie, een studie of baan, een woning en een sociaal netwerk.