Laden...
BW/MO

Onze Jongeren

Onze jongeren is een dynamische organisatie die cliënten ondersteunt in hun zelfstandig leven. Bij Onze Jongeren helpen begeleiders cliënten door een luisterend oor te bieden, te motiveren en te denken in mogelijkheden. Groeien, jezelf kunnen ontplooien, zelfregie en stabiliteit zijn kernwaarden die terug te zien zijn in de begeleiding. Ze bieden ambulante begeleiding. Ze richten zich op jong volwassenen met (langdurige) psychiatrische en/of psychosociale problematiek in de forensische zorg.


Het doel van forensische zorg is om cliënten stapsgewijs te resocialiseren, zodat men na de straf en behandeling weer kan functioneren in de maatschappij. Hierbij is veel aandacht voor het verminderen van het recidiverisico. Onze Jongeren werkt in de begeleiding aan cliënten vanuit de methodiek competentiegericht werken. Ze gaan uit van de aanwezige kwaliteiten en positieve eigenschappen van elk van hun cliënten.