Laden...
BW/MO

Sint Annaklooster

Sint Annaklooster biedt hartverwarmende, deskundige zorg en ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben, met respect voor de eigen identiteit en omgeving van de cliënt en in samenspraak met hun naasten. Sint Annaklooster gaat hierbij uit van de wensen en eigen mogelijkheden van de cliënt en is erop gericht om de eigen regie en de zelfredzaamheid van cliënten te versterken. Sint Annaklooster richt zich op (Jong) volwassenen en ouderen: chronisch zieken, mensen met dementie (verpleeghuiszorg), mensen in de laatste levensfase (palliatieve zorg), huishoudelijke zorg, ziekenhuisverplaatste zorg / tijdelijk, verblijf met zorg, eerstelijnsverblijfzorg en mensen die begeleiding behoeven bij re-integratie en participatie (werk, wonen, zorg en financiën). Sint Annaklooster werkt met 4 verschillende kwaliteitskaders. Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, Thuiszorg, Hospicezorg en Forensische zorg.