Laden...
BW/MO

Stichting Domus Mill

Domus Mill biedt mensen die moeilijk aan een passende woonomgeving kunnen komen vanwege hun verstandelijke en/of andere beperkingen zowel een kortdurende als permanente woonomgeving. Bewoners worden ondersteund bij praktische en emotionele zaken, met het doel de regie over het eigen leven te(rug) te krijgen. Naast maatschappelijk verantwoord gedrag, wordt geleerd hoe om te gaan met eigen beperkingen en mogelijkheden. Behalve dat er binnen de structuur van Domus Mill veel geleerd en geoefend wordt, wordt er ook de nodige ontspanning geboden in de vorm van sporten, uitstapjes, de vakantieweek, activiteiten op zondagmiddagen en het vieren van verjaardagen.